Mijn ervaring als bedrijfsarts met mensen die geconfronteerd worden met stress en burn-out heeft mij geleerd dat een aanpak op verschillende domeinen de beste kansen biedt op herstel

 

Om stress en burn-out in je bedrijf bespreekbaar te maken is informatie hierover van groot belang.

Wat is stress en burn-out eigenlijk ?  Wat gebeurt er in je lichaam ? Welke signalen kan je herkennen bij je medewerkers en jezelf ?

Hoe kan je veerkrachtiger worden ? Hoe krijg je je medewerkers meer bevlogen ?  Wat kan er helpen om medewerkers vlot te reïntegreren na een time-out ?

Op basis van jouw verwachtingen werk ik een interactieve workshop uit op maat waarin bovenstaande en nog veel meer vragen een antwoord zullen krijgen !